Bokkasser

Lærere kan bestille bokkasser til bruk i sine klasser. Ved bestilling ønsker biblioteket mest mulig informasjon om lesenivå og interesser i klassen. Biblioteket kan også lage bokkasser med utgangspunkt i et fagområde. Bestill minst ei uke i forveien for bokkasser med bøker som biblioteket har. Hvis bøkene må fjernlåne bøker fra andre bibliotek må de bestilles minst to uker før.

For skoler er vanlig lånetid to måneder for bibliotekets egne bøker. Ved fjernlån bestemmes lånetida av det biblioteket det lånes fra.

Bestilling av bokkasser kan gjøres til biblioteket sin e-postadresse bibliotek.tranoy@tranoy.kommune.no, eller ved å ta en prat med bibliotekaren.

Translate »